top of page

Leaderproject Boerenlandschap Pajottenland - Brussel

Galmaarden_Pajottenland_c RLPZ.jpg

Over voedselproductie en zoveel meer ...

Het Pajottenland is een unieke regio. De streek ligt vlak naast Brussel en dankt zijn look&feel aan de land- en tuinbouwers die er al eeuwen actief zijn. Vee in de valleien,  Productieve akkers op de hoger gelegen gronden. De vele kleine landschapselementen, bos en natuur  geven mee vorm. Veel open ruimte met typische, goed bewaarde dorpskernen bepalen het karakter van de streek.  

Met het Leaderproject Boerenlandschap Pajottenland-Brussel  zoeken we de synergie tussen voedselproductie en beleving via toerisme, erfgoed, én eetcultuur. We tonen de link  tussen landbouw en natuur, waterbeheer, productie van hernieuwbare energie. We zetten in de kijker hoe dit alles het typisch Pajotse landschap vormt. 

We zoeken van hieruit ook de wisselwerking tussen het Pajottenland en Brussel.  En waar kan, leggen we de lat wat hoger vanuit de filosofie dat, wat goed is altijd nog wat beter kan.. 

Zo blijft het Pajottenland een robuuste regio waar landbouw mee invulling geeft aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. 

Het Innovatiesteunpunt vzw trekt dit project in partnerschap met Boerenbond, Landelijke Gilden, Pajottenland+, gemeenten Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal.  Ook Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, provincie Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaams-Brabant, Zender, Riso Vlaams-Brabant, Steunpunt Korte Keten en het Brussels Gewest zijn partner. 

projectcoördinator:

Anne-Marie.Vangeenberghe@boerenbond.be

016 28 61 23

bottom of page