top of page
  • Anne-Marie Vangeenberghe

Van Boerenlandschap naar Landschapspark?

Bijgewerkt op: 12 jul. 2022

In het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 staat de ambitie om enkele Nationale Parken en Landschapparken op te richten. In een Landschapspark ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van een afgebakend​ gebied. Landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme gaan er hand in hand.


Momenteel kijkt een coalitie van lokale actoren van het Pajottenland welke gedragen ambities ze samen kunnen uitrollen om de streek te versterken. Ze ambiëren daarbij een erkenning als landschapspark.


In april 2021 lanceerden Vlaams ministers Zuhal Demir en Matthias Diependaele een oproep tot kandidaat landschapsparken. Daarop diende een coalitie van Pajotse actoren een conceptnota in waarin men de veelzijdigheid, de samenhang, de uniciteit en de vele kansen van de streek benadrukt. De coalitie bestaat uit de Provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland-Zennevalei en enkele gemeenten (Gooik, Herne, Lennik, Galmaarden, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Roosdaal). De conceptnota werd geschreven na overleg met Pajottenland+ vzw, ANB en provincie Oost-Vlaanderen.


Ook Boerenbond, de organisatie van Vlaamse land- en tuinbouwers, onderschrijft de kandidatuur zolang er binnen een kader gewerkt wordt dat de Pajotse land- en tuinbouwers toekomstperspectief geeft. Het afsprakenkader dat de Pajotse landbouwers opstelden, werd samen met de conceptnota ingediend. Beide documenten werden meegenomen in de beoordeling van de jury.


In januari 2022 kreeg de coalitie te horen dat ze geselecteerd werden voor een begeleidingstraject dat in het voorjaar 2023 moet uitmonden in een operationeel plan (visie op 5 jaar) en een masterplan (visie op 20 jaar). Beide documenten moeten ingediend worden tegen mei 2023 waarna de selectieprocedure volgt.


Samen met het Boerenlandschap Pajottenland zijn er nog 6 andere regio’s in de running. Drie van hen krijgen een erkenning als Landschapspark. Als de streek erkend wordt als Landschapspark zal het Boerenlandschap Pajottenland 5 jaar lang extra middelen krijgen om de plannen effectief uit te rollen.


Naast de erkenning van 3 Landschapsparken loopt de procedure voor de erkenning van 3 extra Nationale Parken. Hier ligt de klemtoon op natuur en biodiversiteit. Bij Landschapsparken ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied. In een Landschapspark gaan landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme hand in hand. Meer info vind je hier.

21 weergaven
bottom of page