top of page
  • Anne-Marie Vangeenberghe

Agrobeheergroep Pajottenland: Landbouwers als landschapsbouwers

Een landschap is het resultaat van de voortdurende wisselwerking tussen menselijke activiteiten en ecologische processen. In het Pajottenland heeft de eeuwenoude agrarische activiteit het landschap mee gekneed tot wat het nu is. Boeren geven dus, soms bewust, soms onbewust, vorm aan de omgeving.


Het voorbije decennium wordt meer en bewuster ingezet op landschapsbeheer. Hierbij gaat het om aanplanten en snoeien van houtkanten, scheren van hagen, onderhouden van wandelpaden en landelijke veldwegen, beheer van waterlopen en hun oevers, begrazing met schapen, allerhande maaiwerken... Vaak gaat het om een gebiedsgerichte aanpak waarbij men, met meerdere partners, de lange termijn voor ogen houdt.


Lokale land- en tuinbouwers hebben zich in het Pajottenland gegroepeerd in een agrobeheergroep. De Agrobeheergroep voert in opdracht van gemeentebesturen, industriezones, individuele bedrijven, … diverse werken uit.Landbouwers hebben vanuit hun bedrijfsvoering vaak de nodige expertise in dit soort landschapsversterkende werk. Daarenboven hebben ze de machines, nodig om de werken naar behoren te kunnen uitvoeren. Door samen te werken in een Agrobeheergroep bundelen ze de krachten, wisselen ze ervaring uit en kunnen ze grotere opdrachten uitvoeren.


Anderzijds vinden de opdrachtgevers het gemakkelijk om één aanspreekpunt te hebben en te kunnen werken met mensen die de streek goed kennen. Er wordt een marktconforme vergoeding uitbetaald aan de landbouwers. Een win-win voor alle betrokkenen.


De agrobeheergroep Pajottenland ging officieel van start in het voorjaar 2021. Ze zetten werken verder die eerder in projecten uitgerold werden. Denk aan het project Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) waarbinnen deze brochure geschreven werd ter ondersteuning van gemeenten die een antwoord zoeken op hoe ze de noodzakelijke onderhoudswerken in hun buitengebied tijdig en correct kunnen (laten) uitvoeren. De concrete uitvoering van de werken kan gebeuren door de Pajotse landbouwers van de Agrobeheergroep.


Een ander project is Fabulous Farmers, een project waarin het uitzaaien en onderhouden van bloemenranden centraal staat. Hier lees je hoe die zowel mooi als functioneel zijn omdat bloemenranden nuttige insecten aantrekken die de landbouwgewassen bestuiven en/of zorgen voor natuurlijke plaagbestrijding.


De Agrobeheergroep Pajottenland werkt ook af en toe samen met Pro Natura. Deze sociale en duurzame onderneming stelt ruim 180 mensen te werk. Een deel werkt vanuit de vestiging in Pamel. Pro Natura zet in op ecologische groenaanleg en beheer en is een leer- en werkervaringsplek voor wie elders moeilijk een job vindt. Het handmatig werk dat de medewerkers van Pro Natura doen kan aansluiten bij het machinaal werk dat ingevuld wordt door de Agrobeheergroep. Gebiedsgericht samenwerken kan zo zorgen voor een win-win.


Aanspreekpunt Agrobeheergroep Pajottenland: Geert Heremans: 0496 23 45 39 – heremans.geert@telenet.be

58 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page