top of page
  • Anne-Marie Vangeenberghe

Korte Keten en Brussel, marktkansen en verwachtingen

Wie is 'de Brusselse consument'?

Brussel is een unieke afzetmarkt. Niet alleen telt de hoofdstad van België meer dan 1,2 miljoen inwoners, de bevolking is heel divers. Meer dan de helft van de relatief jonge bevolking is in het buitenland geboren waarvan 25% in een ander EU-land en 19% in Afrika. Dat maakt de Brusselse afzetmarkt interessant, zeker als het om voedsel uit de Korte Keten gaat. Zo hechten moslimconsumenten heel veel belang aan versheid, kwaliteit, maar ook aan transparantie. Ze willen de oorsprong, en bijgevolg de producent van hun voedsel kennen. Laat dit nu net één van de troeven van de Korte Keten zijn. Speel in op de directe band tussen producent en consument.


In 2020 verscheen een publicatie van de Odisee Hogeschool rond de markkansen en verwachtingen van de korte keten in Brussel, dit in opdracht van het Steunpunt Korte Keten. Het onderzoek kaderde in het project Brussel Lust. De studie legt enkele troeven en drempels bloot voor de afzet van korteketenproducten in de hoofdstad.


troeven van de Korte Keten uitspelen

Uit de analyse van de Brusselse bevolking en het marktpotentieel, trokken de projectpartners een aantal conclusies. Ze willen (samenwerkingsverbanden van) boeren en verwerkers uit de rand van de hoofdstad inspireren zodat ze inspelen op de kansen die de Brusselse markt biedt.


Nieuwe initiatieven onderscheiden zich best van de gangbare markt die inzet op ‘convenience food’. De term ‘gemaksvoedsel’ omvat voedsel dat aan welbepaalde standaarden voldoet (uniform in afmeting en gewicht), vlot verkrijgbaar is op 1 aankoopplaats en vaak voorgewassen en -gesneden kan aangekocht worden. Soms is er al een deel van de bereiding gebeurd. Het kan ook gaan om kant-en-klaar-maaltijden.


De Korte Keten speelt daarom best in op de vraag van de professionele afnemer of particuliere consument die net op zoek is naar voedsel dat zich onderscheidt door zijn kwaliteit, smaak, versheid, al dan niet mee aangedreven door het toenemend ecologisch bewustzijn. Ook kan de korteketenproducent inspelen op de vraag naar andere producten of teeltwijzen die de allochtone keukens typeert. Denk aan halal en tayyib producten.


Drempels van de Korte Keten wegwerken

De Korte Keten botst echter op drempels. Zo leert de praktijk ons dat de logistiek, distributie en marketing voor korteketenproducenten veel bijkomende kennis en arbeid vergt. De projectpartners wijzen er op dat diverse samenwerkingsvormen tussen boeren of doorheen de keten die drempels kunnen helpen wegwerken.


Wie wil afzetten in Brussel gebruikt best ook de Franse taal. Tweetalige prijslijsten, websites, … verhogen de afzet. Niemand verwacht dat je perfect tweetalig bent, maar de bereidheid om je in het Frans uit te drukken, helpt je vooruit.


Nog enkele tips

Wil je je als Pajotse hoeve- of streekproducent op de Brusselse kaart zetten, verken dan je afzetmarkt. Trek de stad in, kijk wat er aangeboden wordt in de horecazaken, in buurtwinkels en supermarkten en hoe het aangeboden wordt. Zo ontdek je hoe je er kan op inspelen.


Je kan individuele contacten leggen, maar benut ook de kansen die netwerkevents bieden. Unizo, Good Food Strategy, … organiseren vormingen en events waarop je potentiële afnemers leert kennen. Of misschien ontmoet je er de compagnon waarmee je samen naar de markt trekt.


Smaakt dit artikel naar meer? Bekijk dan dit webinar waarin de onderzoekers hun rapport toelichten.


bron: Korte Keten en Brussel: marktkansen en verwachtingen. W. Broekaert, B. Henssen, L. Jassogne, E. Mettepenningen (Odisee Hogeschool, februari 2020)
4 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page