top of page
  • Anne-Marie Vangeenberghe

Melk 2.0

Bijgewerkt op: 17 jul. 2022

Bij Jean-Luc Ost, landbouwer in Sint-Pieterskapelle (Herne), lopen de koeien er rustig bij. Jean-Luc produceert al meer dan 30 jaar melk en hoopt dat nog wel enkele jaren te kunnen doen. Ondertussen staan zijn zonen klaar om het bedrijf verder te zetten. De vijfde generatie.

Hoewel er op het eerste zicht weinig verandert aan melk, toch is het de moeite om naar het verhaal van Luc te luisteren. Dankzij heel wat inspanningen wordt zijn productie-proces jaar na jaar duurzamer. met aandacht voor economie, ecologie en maatschappij.


Daarbij heeft Luc op de eerste plaats oog voor dierenwelzijn. Een gezond en content dier vertaalt zich in kwaliteitsvolle melk. Maar ook heeft Ost oog voor zijn omgeving. Zo vind je op zijn bedrijf niet alleen de klassieke landbouwteelten maar laat Luc ook ruimte voor planten die de natuurwaarde en biodiversiteit in het landbouwgebied versterken. Eén voorbeeld zijn de knotwilgen, waardevolle merktekens in het Pajotse landschap.


Hof ter Waerde is een landbouwbedrijf waar de tijd zeker niet is blijven stilstaan. Luc neemt deel aan diverse projecten en onderzoeken. Zo wil hij innoveren als het om water, klimaat, nieuwe (of herontdekte) teelten, … gaat. Voor Luc is een ideale innovatie die met aandacht voor ecologie én economie. Stadsmensen vergeten dat laatste wel eens als ze het over ‘het ideale landbouwmodel’ hebben. Maar het is de invloed op zijn inkomen die voor Luc de draagkracht van verandering bepaalt.


Door zijn interesse voor bijsturing vult Jean-Luc het rantsoen van zijn dieren, naast wat ze op de weide eten, aan met zelfgekweekte luzerne, gerst, spelt, grasklaver, .... Dat maakt dat er zo goed als geen voeders meer moeten aangekocht worden. Lokale melk op basis van lokale voeders.


Het regenwater dat op de daken van de stal en de schuur valt, vangt Jean-Luc op in een grote regenput van 200.000 liter Na filtering is dit waardevol drinkwater voor de dieren maar het water wordt ook gebruikt om de melkinstallatie te reinigen. Hygiëne is immers heel belangrijk.


Ook op vlak van energie deed Jean-Luc heel wat aanpassingen. Zo recupereert hij de warmte uit de verse melk (melk heeft bij het melken een temperatuur van 38 graden) via een voorkoeler. Dat maakt dat de melk op een lagere temperatuur in de koeltank komt waar die bewaard wordt op 6°C. Bijgevolg vergt die koeltank minder energie om de melk te bewaren tot hij opgehaald wordt. Een win-win voor boer én klimaat. Led-lampen, werkuren aanpassen in functie van de daglengte, … Alle beetjes helpen als we samen het verschil willen maken.


Naast ecologie en economie, heeft Luc ook oog voor de maatschappij waarin hij leeft. Op de boerderij van familie Ost zijn kinderen welkom. Geregeld ontvangt boer Luc een klas en laat de leerlingen ontdekken waar melk, vlees, brood, … vandaan komen. Het winkelkarretje vindt hier zijn oorsprong. Land- en tuinbouw wordt daarom ook wel de primaire sector genoemd.


Verder zijn er op Hof ter Waerde ook mensen uit diverse zorgdoelgroepen welkom. Werken met plant en dier is helend voor wie een mentale of andere beperking heeft, schoolmoe is, worstelt met een burn-out,… In Vlaanderen zijn er ondertussen al bijna 1.000 zorgboerderijen aangesloten bij het netwerk Groene Zorg. Familie Ost is er één van.


We laten Jean-Luc graag zelf aan het woord in dit filmpje. Geef toe, zijn getuigenis laat je nog meer genieten van een lekker glas melk, niet?

75 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page