top of page

"Projectwerk is durven vooruit kijken"

Projectwerk is pionierswerk, is ideeën uittesten en nieuwe concepten uitrollen. Projectwerk is inspelen op uitdagingen, is grenzen (voorzichtig) verleggen. Projectwerk is inspireren en durven vooruit kijken. 

Maak hieronder kennis met enkele projecten die in het Pajottenland bijdragen aan een klimaatslim Boerenlandschap. 

Boerenlandschap Pajottenland - Brussel 

Samenwerken versterkt het individu én het geheel

Het Leaderproject Boerenlandschap Pajottenland - Brussel wil vanuit de troeven van de streek en door samenwerking van de diverse actoren die er actief zijn (lokale overheden, landbouwers en andere ondernemers, lokale organisaties en diensten, ...) meerwaarde creëren voor wie werkt, woont of passeert in het Pajottenland. De nabijheid van Brussel kan dit versterken. 

Dit project wordt getrokken door het Innovatiesteunpunt vzw/Boerenbond

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 

De ervaringen, opgebouwd in onderstaande projecten, worden meegenomen. 

FABulous Farmers

Functionele AgroBiodiversiteit

Boerennatuur Vlaanderen vzw zet in het Pajottenland in op biodiversiteit in en rond de akkers met als doel het gebruik van externe inputs als meststoffen en gewasbescherming  te verminderen. Men spreekt van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB). 

In het Pajottenland gaat het concreet om bloemenranden en test men uit welke zaadmengsels de beste resultaten hebben op vlak van bestuivers en plaagbestrijders. 

Meer info vind je hier

Klimaatslim Pajottenland

Hoeveproducten met aandacht voor klimaat

In het project Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland'  zorgt de begeleiding van land- en tuinbbouwers, die afzetten via de korte keten, voor een doordachter water- en energiegebruik. Hun verhaal is niet alleen inspirerend voor de collega's landbouwers, maar ook voor de consument.

Dit project wordt uitgevoerd door het Innovatiesteunpunt vzw/Boerenbond en Regionaal Landschap Pajottenland - Zennevallei

Ontdek wat er achter de schermen gebeurt op die land- en tuinbouwbedrijven. Zonder twijfel smaakt je hoeveproduct nog een tikkeltje lekkerder. Via facebook kan je hun verhaal volgen. In het najaar 2022 verschijnt een inspiratiegids. 

  • Facebook

Zonneboeren

Boer en burger zetten in op lokale energiegemeenschappen

Boeren produceren voedsel maar hebben ook alles in huis om hernieuwbare energie te produceren. 

Dit project zoekt hoe boeren en burgers samen kunnen investeren in lokale groene energieproductie en dit door zonnepanelen op de bedrijfsgebouwen van de boer. Return voor de burger is geen klassiek dividend maar waardebonnen voor de producten die op de hoeve geproduceerd worden. een win-win voor boer - burger én het klimaat. 

In dit project werkt Klimaatpunt Pajottenland&Zennevallei samen met het Innovatiesteunpunt vzw/Boerenbond

Meer info over het project vind je op www.zonneboeren.be 

Opgewekt Pajottenland 

Op zoek naar duurzame energiebronnen voor een energieneutraal Pajottenland in 2040

Dit project mondde uit in een gedragen visie waarin diverse lokale actoren formuleren hoe ze de lokale productie van hernieuwbare energie willen uitrollen met aandacht voor de leefbaarheid in de dorpen, de open ruimte én landschapszorg. Het eindrapport lees je hier. 

www.opgewektPajottenland.be 

bottom of page