top of page
  • Anne-Marie Vangeenberghe

LEADER-projecten versterken de streek

Bijgewerkt op: 28 nov. 2023Het Pajottenland heeft heel wat troeven. In deze dynamische regio zetten diverse stakeholders, ik noem ze ook graag de ‘streekhouders', in op de open ruimte, cultuur en erfgoed, wonen én ondernemen. Hiervoor kan het Pajottenland rekenen op de steun van LEADER, een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. LEADER staat voor Liaisons entre actions de dévelopment de l'économie rurale en wordt grotendeels vanuit de Europese Unie gefinancierd. Binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is er zo ook aandacht voor plattelandsontwikkeling in al zijn aspecten. Ook Vlaanderen en de Vlaamse provincies dragen bij. De focus ligt naast innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, ook op biodiversiteit, landschapskwaliteit en leefbare en levendige dorpen.


LEADER-projecten geven lokale actoren de mogelijkheid om zelf de handen uit de mouwen te steken, om acties op te zetten die de streek en de lokale samenleving versterken. Vanuit de lokale noden en ontwikkelingsdoelstellingen kan je een projectvoorstel indienen. Daarbij is het zeker een troef als je dit doet in partnerschap met andere ‘streekhouders’.


"Projectwerk is pionierswerk, is ideeën uittesten en nieuwe concepten uitrollen. Projectwerk is inspelen op uitdagingen, is grenzen (voorzichtig) verleggen. Projectwerk is inspireren en durven vooruit kijken. Projecten helpen meerwaarde creëren voor wie werkt, woont en/of passeert in het Pajottenland."


Pajottenland grotendeels erkend als LEADER-gebied​

Het LEADER-subsidieprogramma bestaat al veel jaren. Het is een kanaal waar enkel welbepaalde, door Europa afgebakende gebieden een beroep op kunnen doen. Een groot deel van het Pajottenland komt in aanmerking. Concreet gaat het om de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Ternat en Sint-Pieters-Leeuw.


Om de projecten in goede banen te leiden werd Pajottenland+ opgericht. Deze vzw beheert en verdeelt de middelen. Met deze middelen ondersteunt de vzw de goedgekeurde plattelandsinitiatieven in het Pajottenland, die zo tot 65% cofinanciering kunnen ontvangen.


De partners van Pajottenland+ schrijven ook op regelmatige basis een ontwikkelingsstrategie (LOS), de gedeelde visie voor het LEADERgebied. Ingediende projecten worden afgetoetst aan deze strategie. Helpt een idee de strategie sneller en of beter uitrollen, dan stijgen de slaagkansen van je projectgoedkeuring.


De toegekende middelen variëren in functie van de aanvraag. Zo ook de looptijd van een project.


De grote diversiteit van projectaanvragen leert ons dat er heel wat ideeën leven in het Pajottenland. Het is zeker een troef als die vanuit de bevolking of lokale verenigingen komen. Dit vergroot immers de verankering en opvolging na afloop van de projectperiode. Projecten zijn een middel, een springplank. Heel wat verhalen, gebundeld op http://www.Pajottenlandboerenlandschap.be vinden hun oorsprong in of werden versterkt dankzij LEADER-subsidies.


Zit je zelf met een sterk idee, zoek je een klankbord en/of partners, neem dan zeker contact op met Pajottenland+ . De coördinator helpt je zeker op weg.


Hier lees je meer info over het LEADER-programma in het algemeen (website VLM) en over de LEADER-werking in het Pajottenland.


14 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page